Bom Group blijft gecertificeerd

Op 3 en 4 december 2018 en op 9 januari 2019 heeft Bom Group auditoren van EBN Certification B.V. en Kiwa Nederland BV op bezoek gehad voor een controle audit voor ISO 9001:2015, VCA** 2008/5.1 en EN 1090-1:2009+A1:2011.

Zij hebben alle drie de certificaten positief beoordeeld en bevestigd dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Bom Group voldoet aan de eisen in de gestelde normen. Dit betekent dat Bom Group de certificaten voor ISO 9001, VCA** en EN 1090 voort mag zetten!

Bom Group zal er alles aan doen om verbeteringen te identificeren en het beleid en de doelstelling van de organisatie te blijven verwezenlijken, alsmede te voldoen aan alle van toepassing zijnde wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen.

Publicatiedatum: 28 januari 2019

Terug naar het nieuwsoverzicht