Kassen

Het type kas en de wijze van constructie is bepalend voor de uiteindelijke teeltomgeving. Onze kassen worden vanuit eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd, zodat we kunnen inspelen op de wensen van de klant en de kwaliteit kunnen waarborgen. Om iedere kas volledig aan te passen aan de lokale klimaatomstandigheden is flexibiliteit vereist. We maken gebruik van een aantal kasontwerpen binnen ons assortiment die optimaal functioneren, waar ook ter wereld.

Ons assortiment kassen bestaat uit:

Venlokas

kassen-venlokas.jpg

De Venlo-kas is wereldwijd het meest gebouwde kastype. Venlo-kassen staan bekend om het skelet van verzinkt staal en aluminium. De glazen Venlo-kas is geschikt voor elke teelt, in elk klimaat. Bom Group heeft voor dit kastype de Twinlight®. De innovatieve Twinlight® onderbouw met slimme dwarsverbindingen maakt hogere kolomhoogte van kassen mogelijk, met voor u als belangrijk restulaat; een gelijkmatiger teeltklimaat.

kassen-venlokas-vooraanzicht.jpg
Venlokas vooraanzicht
kassen-venlokas-binnen.jpg
Venlokas binnen
kassen-venlokas-buiten.jpg
Venlokas hoekaanzicht

Bekijk succesvol uitgevoerde venlokasprojecten

Voor meer informatie over de Venlokas neem contact met ons op.

F-Clean kas

kassen-fcleankas.jpg

In samenwerking met het AGC Green-Tech (Japan) heeft de Bom Group zijn eigen F-Clean ® kas ontwikkeld. F-Clean ® is een foliemateriaal dat er uit ziet als een film, maar zich gedraagt als een membraan wat inhoud dat het aangespannen dient te worden. Het is leverbaar in een heldere versie en een diffuse versie, zowel enkel als dubbellaags. Een energie besparing van circa 30% is mogelijk bij gebruik van twee lagen F-Clean ®. 

Voordelen:

  • Minder schade en vervolg schade bij aardbevingen
  • Minder schade en vervolg schade bij hagel
  • Minder schade en vervolg schade bij windstormen
kassen-fcleankas1.jpg
F-Clean kas
kassen-fcleankas2.jpg
F-Clean kas
kassen-fcleankas3.jpg
F-Clean kas

Bekijk succesvol uitgevoerde F-clean kas projecten

Voor meer informatie over de f-clean kas neem contact met ons op.

Cabrioletkas

cabrioletkas binnenaanzicht.JPG

De cabrioletkas van Bom Group biedt een beschermde en controleerbare omgeving voor gewassen. Door het gedeeltelijk of geheel openen van het dek, is er de mogelijkheid dat planten kunnen afharden in de buitenlucht. De Bom-Venlo kasconstructie vormt de basis van deze flexibele cabrioletkas. De onderbouw is leverbaar in gegalvaniseerde uitvoering, maar ook met een witte coating voor meer lichtopbrengst. De cabriolet kas van Bom Group is geschikt voor zowel glas als kunststof beplating.

Bekijk succesvol uitgevoerde Cabrioletkas projecten

Voor meer informatie over de cabrioletkas neem contact met ons op.

Solarkas

kassen-solarkas.jpg

De Bom Group Solar Greenhouse biedt het beste van twee werelden!

Met de Bom Group Solar Greenhouse is er de mogelijkheid om enerzijds bloemen, planten en/of groenten te telen en anderzijds elektriciteit op te wekken. Doordat de afname van fossiele energiebronnen en de toepassing van zonne-energie steeds actueler wordt in de glastuinbouw is dit de kas van de toekomst! Bom Group heeft een eigen Solar-dek systeem ontwikkeld waardoor de zonnepanelen volledig geïntegreerd kunnen worden met het dek. Met de Solarkas draagt u bij aan de toekomst.

Foto 5 - kopie.JPG
Solarkas vooraanzicht
kassen-solarkas2.jpg
Solarkas binnen
kassen-solarkas3.jpg
Solarkas binnen

Bekijk succesvol uitgevoerde solarkas projecten

Voor meer informatie over de solarkas neem contact met ons op.

Winterlichtkas

kassen-winterlichtkas.jpg

De Winterlichtkas van de Bom Group is een nieuw kasontwerp, dat in combinatie met een nieuw type scherm, schermdoek en speciaal glas meer dan 10% licht oplevert! Het hoogste rendement wordt behaald met het schermsysteem in gesloten positie, maar ook bij een geopend schermsysteem is de lichtwinst nog aanzienlijk.  

De Winterlicht kas is ontwikkeld in samenwerking met Wageningen UR, Ludvig Svensson, Bayer Cropscience en Glascom Tuinbouw. Het project is mede mogelijk gemaakt door het programma van Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht en het ministerie van Economische zaken.

kassen-winterlichtkas1.jpg
Winterlichtkas vooraanzicht
kassen-winterlichtkas2.jpg
Winterlichtkas binnen
kassen-winterlichtkas3.jpg
Winterlichtkas binnen

Bekijk succesvol uitgevoerde Winterlichtkas projecten

Voor meer informatie over de winterlichtkas neem contact met ons op.